کیدتک

همه چیز درباره کید تک

استارت آپ ها

استارت آپ های فعال در حوزه کیدتک

داستانپ استارت آپ تولید محتوای دیجیتال برای کودکان  است که در شتاب دهنده تریگ آپ مستقر می باشد.


مشاهده جزیئات بیشتر


Buy now