کیدتک

همه چیز درباره کید تک

استارت آپ ها

استارت آپ های فعال در حوزه ادتک و کیدتک

داستانپ استارت آپ تولید محتوای دیجیتال برای کودکان  است که در شتاب دهنده تریگ آپ مستقر می باشد.


مشاهده جزیئات بیشتر

کتاب پلاس تنها استارت آپ حوزه کتاب فیزیکی با هدف بکارگیری فناوری در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

مشاهده جزیئات بیشتر

بلدشو پلتفرم تولید ویدئوهای آموزشی و آموزنده

مشاهده جزیئات بیشتر


Buy now