کیدتک-فناوری‌های حوزه کودکان معادلKid Technology-Kid-Tech مدل‌های کسب‌وکار جدید مبتنی بر فناوری‌های تسهیل گر سبک زندگی و تسهیل فرایند آموزش به کودکان بین سه تا شش سال است. کیدتک شامل نرم افزارها ، زیرساختها و فناوریهایی است که بطور ویژه برای استفاده و یا برای تعامل با کودکان ساخته شده است. بر طبق آخرین گزارشات از تک کرانچ ، اینترنت و جهان دیجیتال همراه با گسترش دسترسی کودکان به تبلت‌ها و گوشی‌های تلفن همراه ، تماشای تلویزیون را سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داده است. امروزه کودکان بزرگترین جامعه آماری استفاه از اینترنت می‌باشند و روزانه بیش از ۱۷۰۰۰۰ کودک به این میزان اضافه می‌شوند؛ این در حالی است که جای خالی نوآوری های برآمده از ایده های ناب و استاراپ‌های نوآورانه در این میان به چشم می خورد. عمده محصولات آموزشی و کمک اموزشی مرسوم در بازار غیر دانشگاهی، نرم افزارهای چند منظوره یا وب سایت های تامین و به اشتراک گذری محتوا و نهایتا برخی موبایل اپلیکیشن هایی هستند که یا بخش خاصی از بازار بزرگ آموزشی داخل کشور را هدف قرار داده اند یا اینکه با اصول نوآوری مبتنی بر توسعه مدل های کسب و کار نوآورانه آشنایی ندارند. این بخش کوچک در بازار فعلی فاقد یک بستر رگولاتوری و رویکرد حمایتی است و اغلب توسط کارافرینان نوپا به صورت مستقل یا به صورت انگشت شمار در شتاب دهنده های موجود در داخل کشور ارائه شده و معمولا تجربه نشان می دهد که در مقابل ایده های دیگری که در این شتاب دهنده ها توسعه یافته و تجاری سازی می شوند از شانس کمی برخوردارند. دلیل اصلی این موضوع عدم شناخت بازار مخاطب و نیز عدم توجه کافی به اثربخشی حاصل از ورود نوآوری در عرصه فناوری های آموزشی از سوی متولیان و سیاستگذاران از یک سو و حامیان و مخاطبان از سوی دیگر است.