پلت فرم تولید و انتشار محتوای دیجیتال

پلت فرم‌های تولید و انتشار محتوای دیجیتال  تامین ⁣دسترسی دانش آموز-دانشجو –معلمان-اساتید به محتوای آموزشی دیجیتال(آنلاین-آفلاین)

  موتور جستجوی محتوا: کمک به مخاطبان برای یافتن بهترین برنامه ها یا محتواها

  در اختیار قرار دادن دانش تخصصی به عنوان خوراک لازم برای تصمیم‌گیری مدیران و متخصصان

  تامین محتوای غیر تخصصی اموزشی درقالب سرگرمی-به عنوان نمونه آموزش مسائل اجتماعی

  پلتفرم های یادگیری جمعی و به اشتراک گذاری دانش توسط متخصصان

  ابزار مطالعه در بستر تلفن همراه برای دانشجویان