معرفی سرمایه گذاران و شتاب دهنده ها

ادتک یک پناهگاه امن برای پول هوشمند  سرمایه گذاران هوشمند

به تعبیر تک کرانچ، "Edtech is the next fintech" و همانند بیزنسهای فین تک؛ ادتک نیز در حال حاضر به مدد برخی شتاب دهنده ها به یکی از علاقه‌مندی‌های جدید سرمایه‌گذاران و یکی از زمینه‌های مورد توجه کارآفرینان برای راه اندازی کسب و کارهای خلاقانه تبدیل شده است. تک کرانچ در سال 2017 ، ادتک را به عنوان یک فرصت بزرگ، دست نخورده و ایمن و کم ریسک برای سرمایه گذاری معرفی نموده است، چرا که در مقایسه با نوسانات بازارهای مالی که فینتک ها را دستخوش قرار می دهد، ادتک کمتر تحت تاثیر  فشارهای ژئوپلیتیک قرار می گیرد و لذا تقریبا یک پناهگاه امن برای پول هوشمند  سرمایه گذاران هوشمند است.

صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر حوزه ادتک

Social-Capital
accecl
talgroup
500-startup
rethink
kapor-capital-2
new-schools
Learn-Capital
New-Enterprise-Associate-2
GSV-1