سیستم‌های مدیریت دانش آموزی

سیستم ها-راهکارهای مدیریت دانش آموزان توسط معلمان و والدین (SIS)


  • سیستم های اطلاعات دانش آموزی SIS :ابزار و راهکارهایی برای مدیریت داده‌های یادگیرندگان به خصوص در مقاطع  K-12 شامل قابلیتهایی مانند ثبت نام دانشجویان در دوره‌ها، درجه بندی مدارک، دیجیتالی کردن جزوات، ارائه نتایج آزمون‌های دانشجویی، ایجاد برنامه‌های دانشجویی، ردیابی حضور دانشجویان و مدیریت بسیاری از نیازهای اطلاعاتی مثل ارسال گواهی‌های رسمی برای نهادهای دولتی توسط سیستم های اطلاعات دانش آموزی .
  • مدیریت روزمره کلاس درس مختص به معلمان: ابزارهای تعاملی میان معلم و دانش آموز در جهت ارتقا بهره وری کلاس .
  • راهکارهای ارتقا درگیری دانش آموزان در فعالیت های کلاس: ارائه انیمیشن های آموزشی که خود دانش آموزان کاراکترهای آن هستند برای ارتقا یادگیری