تکنولوژی‌های تلفیقی آموزشی و مالی

تکنولوژی‌های تلفیقی آموزشی و مالی(Fin-ED Tech)


  • برقراری ارتباط سه جانبه میان آموزش، امور مالی و فن آوری برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش.
    • بسترهای تعاملی میان والدین و دانش آموز در مدیریت مالی بر مبنای پیشرفت تحصیلی
    • پلت فرم های تعاملی آموزش مسائل و ابزارهای مالی به کودکان، دانش آموزان، سالمندان
    • برنامه های دونیت برای جذب کمک مالی توسط دانشجویان برای شرکت در کورسهای دانشگاهی: برخی از شرکتها افراد واجد شرایط را از طریق چنین پلتفرم هایی شناسایی و آنها را بورسیه تحصیلی می کنند.
    • پلت فرم نرم افزاری بودجه ریزی، مدیریت بودجه و ارزیابی هزینه های مدارس K-12 به عنوان یک بستری که فرایند اموزش را بدون دغدغه هزینه ها تسهیل می کند – خدمات جانبی شامل: تجزیه و تحلیل ارزش سهام، نظرسنجی های تشخیصی، آموزش مدیریت مالی.