تکنولوژی‌های تلفیقی آموزشی و سلامت

تکنولوژی‌های تلفیقی آموزشی و سلامت(ED-Health tech)


  • پلت فرم های تعاملی آموزش مسائل و ابزارهای سلامت به کودکان، دانش آموزان، سالمندان