سرمایه گذاری در ادتک

ادتک یک فرصت بزرگ، دست نخورده، ایمن و کم ریسک برای سرمایه گذاری

ادتک یک پناهگاه امن برای پول هوشمند  سرمایه گذاران هوشمند

به تعبیر تک کرانچ، "Edtech is the next fintech" و همانند بیزنسهای فین تک؛ ادتک نیز در حال حاضر به مدد برخی شتاب دهنده ها به یکی از علاقه‌مندی‌های جدید سرمایه‌گذاران و یکی از زمینه‌های مورد توجه کارآفرینان برای راه اندازی کسب و کارهای خلاقانه تبدیل شده است. تک کرانچ در سال 2017 ، ادتک را به عنوان یک فرصت بزرگ، دست نخورده و ایمن و کم ریسک برای سرمایه گذاری معرفی نموده است، چرا که در مقایسه با نوسانات بازارهای مالی که فینتک ها را دستخوش قرار می دهد، ادتک کمتر تحت تاثیر  فشارهای ژئوپلیتیک قرار می گیرد و لذا تقریبا یک پناهگاه امن برای پول هوشمند  سرمایه گذاران هوشمند است.

مراحل یک سرمایه گذاری موفق

1

مرحله شماره یک

آشنایی با حوزه اد تک
2

مرحله شماره دو

آشنایی با فرصت ها و چالش های این حوزه
3

مرحله شماره سوم

تعیین حوزه علاقه و سرمایه گذاری
4

مرحله شماره چهارم

سرمایه گذاری در حوزه ای مشخص و سودآوری
Buy now