اسباب بازی‌های مبتنی بر AR/VR

اسباب بازی‌های مبتنی بر AR/VR


 بازیهای لذت بخش و سرگرم کننده همراه با کشف و کنکاش متمرکز در یک موضوع خاص   

  • دستیابی به مهارتهای بیشتر و درک مفاهیم
  • افزایش انگیزه