ارتقا تجربه یادگیری با کاربرد فناوری‌های نوین

ارتقا تجربه یادگیری با کاربرد فناوری‌های نوین


 آموزش در بستر فناوریهای نوین از جمله:   

  • AR/VR و Gamification به عنوان بزرگترین ترندهای حوزه یادگیری-آموزش
  • هدست تلفن همراه VR برای تجارب یادگیری
  • IOT - رباتیک و هوش مصنوعی(AI)