مرداد ۲, ۱۳۹۷

برنامه آموزشی دیجیتال

برنامه آموزشی دیجیتال آموزش و پرورش دیجیتال فضای است که هنوز هم سخت میتوان آن را تعریف کرد. در (The Courseware-incontext(CWiCچارچوب آن را به عنوان “محتوای آموزشی “توصیف می کند. […]
مرداد ۱, ۱۳۹۷

واقعیت مجازی در آموزش و پرورش

AR/VR برای آموزش و پرورش با کمک ابزارهای  AR/VR، مردم در تمام سنین می‌توانند یاد بگیرند. واقعیت افزوده- مجازی آموزش همه جانبه را برای همه در دسترس، ارزان تر، شخصی […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۷

پلتفرم‌های تولید و انتشار محتوای آموزشی

بسترهای آنلاین-آفلاین تولید و ارائه درس افزارها و محتوا آموزشی در قالب های دیجیتال در حوزه های تخصصی، عمومی و کمک آموزشی . اگریگیتوری–تامین و دسترسی دانش آموز-دانشجو –معلمان-اساتید به […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۷

پلتفرم‌های طراحی و برنامه ریزی درسی

پلت فرم های پشتیبان آموزش دهنده­گان (مربیان/مدرسان/اساتید/معلمان): بسترهای آنلاین طراحی و برنامه ریزی درسی- آموزشی و اشتراک گذاری تجارب یادگیری.
تیر ۲۶, ۱۳۹۷

تکنولوژی‌های تلفیقی آموزشی و سلامت

پلت فرم های تعاملی آموزش مسائل و ابزارهای سلامت به کودکان، دانش آموزان، سالمندان
تیر ۲۶, ۱۳۹۷

ارتقا تجربه یادگیری با کاربرد فناوری‌های نوین

AR/VR و Gamificationبه عنوان بزرگترین ترندهای حوزه یادگیری-آموزش هدست تلفن همراه VR برای تجارب یادگیری کشف سیارات منظومه شمسی امکان سفر به زمان گذشته و کشف مکان های ناپدید شده […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۷

بازی‌ها و شبیه سازی‌های آموزشی

افراد با شبیه سازی ها و بازی ها در زمینه های متنوع ، متشکل از ابعاد فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی ارتباط برقرار می کنند. بعد فیزیکی شامل: محیط رسمی […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۷

تکنولوژی‌های تلفیقی آموزشی و مالی

EdFintech  :برقراری ارتباط سه جانبه میان آموزش، امور مالی و فن آوری برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش. بسترهای تعاملی میان والدین و دانش آموز در مدیریت […]
تیر ۲۶, ۱۳۹۷

سیستم‌های مدیریت دانش آموزی

سیستم ها-راهکارهای مدیریت دانش آموزان توسط معلمان و والدین (SIS (student information system سیستم های اطلاعات دانش آموزی SIS :ابزار و راهکارهایی برای مدیریت داده‌های یادگیرندگان به خصوص در مقاطع […]
Buy now