آموزش STEM (علوم، فناوری، ریاضی و مهندسی)

آموزش STEM (علوم، فناوری، ریاضی و مهندسی)


  آموزش STEM ، یک رویکرد آموزشی است که بر روی یکی از چهار رشته علوم، فن آوری، مهندسی و ریاضی تمرکز دارد.    

  • آموزش کدنویسی- بهبود خلاقیت
  • اسباب بازی های تعاملی و مبتنی بر یادگیری
  • آشنایی با مهارت های فنی و علمی